Domů


Co je to klub HÁ-LÁS a proč došlo k jeho vznikuKlub HÁ-LÁS byl registrován jako nezisková organizace Ministerstvem vnitra počátkem roku 2010. Jeho název je spojením dvou pojmů, a to HÁJEK a LÁSENICE. Karel Hájek, význačný český fotograf a zakladatel naší reportážní fotografie se narodil v Lásenici, v obci ležící mezi Jindřichovým Hradcem a Stráží nad Nežárkou, ve vesnici, jejíž přirozenou krásu umocňuje řeka Nežárka, protékající obcí západním směrem.

Klub HÁ-LÁS byl založen pro soustavné a cílevědomé soustřeďování podkladů o životě a díle tohoto velikána naší kultury, milovníka přírody a Mistra objektivu.

Pamětní deska

Ve své činnosti máme na co navazovat, protože v roce 2000, při oslavách stého narození našeho velikána byla na jeho rodném domě (č. p. 10) odhalena pamětní deska. Autory desky jsou ak. sochař Josef Dušek a ing. arch. František Fical.Domů