Domů


Kdo to byl Karel HájekNarozen 22. ledna 1900 z matky Kateřiny, která spolu s ním vychovala pět dětí. Byla výtečnou kuchařkou, navštěvovaná i Emou Destinnovou.

Otec Andreas, vedl s manželkou hostinec a poštovnu, byl předsedou honebního výboru a lásku k přírodě a myslivosti podědil Karel nepochybně i po něm.

Kateřina Hájková Andreas Hájek


Karel Hájek byl dvakrát ženat, druhý sňatek uzavřel se členkou opery ND v Praze Slávkou Procházkovou. Měl jediného syna Miloše, který však zemřel v roce 1987. Z jeho nejbližších příbuzných můžeme uvést neteře Marii Kratochvílovou a Vlastu Šafářovou a synovce ing. Jiřího Hájka, našeho vzácného příznivce a prvého čestného dárce.

Jeho rodný dům č. p. 10 je nyní ve vlastnictví obce Lásenice, je zrekonstruován pro byty a je zde umístěna již zmíněná pamětní deska.

Po obecné škole se učí černému řemeslu, pak však musí rukovat a slouží v Českých Budějovicích, ve Vídni a na frontě v jižních Tyrolích. Za války domů se navrací 25. října 1919, aby již tři dny nato odejel do Prahy, kde zůstává natrvalo, s četnými návraty domů k rodičům.Domů